Dagelijks leven

Dagelijks leven

Eten en drinken

Kleding en uiterlijk

Huizen, dorpen, steden

Huwelijk, geboorte en kinderen

School

Werk

Vrije tijd: sport, spel, muziek, feesten

Ouderen

Magie en medicijnen

Religie

Dood en hiernamaals