Tweelettertekens

Tweelettertekens

Om goed hiรซrogliefen te kunnen lezen heb je een flink aantal tweelettertekens nodig. Het helpt om de tekens op kaartjes te schrijven met op de achterkant de transliteratie en ze zo uit het hoofd te leren. Zo doen eerstejaars Egyptologiestudenten het ook.

Hiรซroglief Transliteratie Uitspraak Beschrijving

๐“ถ

tp tep hoofd

๐“ท

แธฅr her gezicht

๐“น

ir ir oog

๐“‚“

k๊œฃ kaa armen

๐“‚ป

iw ioe lopende benen

๐“ƒน

wn wen haas

๐“„‹

wp wep horens

๐“„“

ns nes tong

๐“„–

pแธฅ pech achterlijf van een leeuw

๐“„š

แบ–n chjen geitenvel

๐“„

st set dierenhuid met pijl

๐“„Ÿ

ms mes dierenstaarten

๐“„ซ

๊œฃw aaoe ruggengraat

๐“…œ

๊œฃแธซ aach gekuifde ibis

๐“… 

gm gem zwarte ibis

๐“…ก

b๊œฃ baa jabiroe

๐“…จ

wr wer zwaluw

๐“…ญ

s๊œฃ saa eend

๐“…ฎ

p๊œฃ paa vliegende eend

๐“…ท

แนฏ๊œฃ tjaa kuiken

๐“†„

ลกw sjoe veer

๐“†Ž

km kem krokodilenschubben

๐“†›

in ien tilapia

๐“†ฐ

แธฅn hen plant

๐“†ฑ

แธซt chet tak

๐“†ผ

แธซ๊œฃ chaa lelie

๐“‡‰

แธฅ๊œฃ haa papyrusplant

๐“‡“

sw soe zegge

๐“‡ฅ

แธr djer bundel vlas

๐“‡ฉ

is ies bundel riet

๐“‡ฌ

wn wen bloem

๐“‡พ

t๊œฃ taa land

๐“ˆ‹

แธw djoe berg

๐“ˆ

แธซ๊œฅ cha opkomende zon

๐“ˆ—

mw moe water

๐“ˆ˜

mr mer kanaal

๐“ˆ

ลกm sjem ‘gaan’

๐“ˆž

แธฅm hem waterput

๐“‰

pr per huis

๐“‰ป

๊œฅ๊œฃ a’aa houten zuil

๐“Š—

sp sep dorsvloer

๐“Šจ

st set troon

๐“Šฝ

แธd djed rieten zuil

๐“‹ซ

sแนฏ setj schouderknoop

๐“‹ญ

แนฏs tjes geknoopte riem

๐“Œƒ

md med staf

๐“Œ‰

แธฅแธ hedj knots

๐“Œ

tp tep dolk

๐“Œ˜

rs res geknoopt hout

๐“ŒŸ

qs kes harpoenkop

๐“Œก

w๊œฅ wa harpoen

๐“Œข

sn sen pijlpunt

๐“Œจ

แบ–r chjer slagersblok

๐“Œณ

m๊œฃ maa sikkel

๐“Œป

mr mer hak

๐“ƒ

tm tem slede

๐“‹

mr mer beitel

๐“‘

แธ๊œฃ djaa vuurboor

๐“”

t๊œฃ taa pottenbakkersoven

๐“˜

ti tie stamper

๐“›

แธฅm hem wasklopper

๐“ฏ

w๊œฃ waa lasso

๐“Ž

iแนฏ ietj ‘nemen’

๐“Žƒ

s๊œฃ saa herdershut

๐“Ž”

mแธฅ mech zweep

๐“Ž—

wแธ wedj koord aan stok

๐“ŽŸ

nb neb mand

๐“Žฟ

แธฅs hes kruik

๐“‡

mi mie melkkruik

๐“Œ

nw noe schaal

๐“Ž

in ien ‘brengen’

๐“™

di die offerbrood

๐“ 

mn men speelbord

๐“ถ

im iem gekruiste planken

ยซ Terug naar Hiรซrogliefen