Om goed hiërogliefen te kunnen lezen heb je een flink aantal tweelettertekens nodig. Het helpt om de tekens op kaartjes te schrijven met op de achterkant de transliteratie en ze zo uit het hoofd te leren. Zo doen eerstejaars Egyptologiestudenten het ook.

Hiëroglief Transliteratie Uitspraak Beschrijving

𓁶

tp tep hoofd

𓁷

ḥr her gezicht

𓁹

ir ir oog

𓂓

kꜣ kaa armen

𓂻

iw ioe lopende benen

𓃹

wn wen haas

𓄋

wp wep horens

𓄓

ns nes tong

𓄖

pḥ pech achterlijf van een leeuw

𓄚

ẖn chjen geitenvel

𓄝

st set dierenhuid met pijl

𓄟

ms mes dierenstaarten

𓄫

ꜣw aaoe ruggengraat

𓅜

ꜣḫ aach gekuifde ibis

𓅠

gm gem zwarte ibis

𓅡

bꜣ baa jabiroe

𓅨

wr wer zwaluw

𓅭

sꜣ saa eend

𓅮

pꜣ paa vliegende eend

𓅷

ṯꜣ tjaa kuiken

𓆄

šw sjoe veer

𓆎

km kem krokodilenschubben

𓆛

in ien tilapia

𓆰

ḥn hen plant

𓆱

ḫt chet tak

𓆼

ḫꜣ chaa lelie

𓇉

ḥꜣ haa papyrusplant

𓇓

sw soe zegge

𓇥

ḏr djer bundel vlas

𓇩

is ies bundel riet

𓇬

wn wen bloem

𓇾

tꜣ taa land

𓈋

ḏw djoe berg

𓈍

ḫꜥ cha opkomende zon

𓈗

mw moe water

𓈘

mr mer kanaal

𓈝

šm sjem ‘gaan’

𓈞

ḥm hem waterput

𓉐

pr per huis

𓉻

ꜥꜣ a’aa houten zuil

𓊗

sp sep dorsvloer

𓊨

st set troon

𓊽

ḏd djed rieten zuil

𓋫

sṯ setj schouderknoop

𓋭

ṯs tjes geknoopte riem

𓌃

md med staf

𓌉

ḥḏ hedj knots

𓌐

tp tep dolk

𓌘

rs res geknoopt hout

𓌟

qs kes harpoenkop

𓌡

wꜥ wa harpoen

𓌢

sn sen pijlpunt

𓌨

ẖr chjer slagersblok

𓌳

mꜣ maa sikkel

𓌻

mr mer hak

𓍃

tm tem slede

𓍋

mr mer beitel

𓍑

ḏꜣ djaa vuurboor

𓍔

tꜣ taa pottenbakkersoven

𓍘

ti tie stamper

𓍛

ḥm hem wasklopper

𓍯

wꜣ waa lasso

𓎁

iṯ ietj ‘nemen’

𓎃

sꜣ saa herdershut

𓎔

mḥ mech zweep

𓎗

wḏ wedj koord aan stok

𓎟

nb neb mand

𓎿

ḥs hes kruik

𓏇

mi mi melkkruik

𓏌

nw noe schaal

𓏎

in ien ‘brengen’

𓏙

di di offerbrood

𓏠

mn men speelbord

𓏶

im iem gekruiste planken

« Terug naar Hiërogliefen