Bubastis

Bubastis (Oudegyptisch Per-Bast, Arabisch Tell Basta) ligt onder het moderne Zagazig in de Nijldelta. Het was de hoofdstad van de 18e nome (provincie) van Beneden-Egypte en lag ten zuidwesten van Tanis. In de oudheid werd hier de kattengodin Bastet vereerd.

Bubastis werd de regeringszetel onder Shoshenq I, de stichter van de 22e dynastie. Tijdens deze en de daaropvolgende 23e dynastie beleefde de stad zijn hoogtepunt. Met de verovering van Egypte door Cambyses II raakte de stad in verval. Herodotus, die Bubastis kort na de Perzische invasie bezocht, noemt het een plezierige stad, omringd door water, met een tempel in het midden. Binnen de omheiningsmuur, die versierd was met beeldhouwwerk, bevond zich een boomgaard. Er was een publieke markt en een door bomen omzoomde laan leidde naar de tempel van Hermes (Herodotus II, 59-60).

Kist voor een kattenmummie uit Bubastis in de Romeinse tijd (© British Museum)

De kattengodin Bastet werd door de Grieken geïdentificeerd met Artemis. Ter ere van Bastet werden er kattenmummies begraven als votiefgaven. De godin had een eigen orakel en er werden processies voor haar gehouden. Het festival van Bubastis omschrijft Herodotus als een feestelijke parade met bootjes op de Nijl, mannen die fluitspelen, vrouwen met tamboerijnen, gezang, geklap en gedans. Er werd gefeest en meer wijn gedronken dan de hele rest van het jaar.

Resten van Tell Basta (Wikimedia)

« Terug naar Egypte