Textiel, Romeinen en glas

Textiel, Romeinen en glas

Vorige week ben ik voor het eerst weer naar Leiden en het RMO geweest. Het was rustig ondanks dat de El Cid bezig was (de intreeweek voor nieuwe studenten). Het museum zelf is gelukkig ruim opgezet, met een gehele rondgang aan tentoonstellingsruimte zodat je altijd meer ziet dan waar je misschien voor gekomen bent.

In de tentoonstelling Textiel uit Egypte kun je zowel Koptische weefsels vinden als moderne textielkunst. De mix is erg leuk gedaan. Er is in de archeologie van oudsher opvallend weinig aandacht voor een zo belangrijk gebruiksvoorwerp. Wel sieraden en zwaarden, maar weinig textiel. Terwijl het toch een van de dingen is die ons tot mens maakt, waar je je identiteit of religie mee uitdrukt en waar je aan gehecht raakt.

Happy Socks uit het oude Egypte

De oude Egyptenaren gebruikten kilometers linnen, niet in de laatste plaats om hun doden in te begraven. Als archeoloog in Egypte waad je soms door een brij van menselijk botmateriaal, mummiewindsels en organisch stof zonder daar al te veel bij stil te staan. Hier en daar vind je een prachtig stukje versierde Koptische stof.

Moderne dierenmummies (geen dieren zijn gewond tijdens het maken van dit kunstwerk)

Hoewel weven een belangrijk onderdeel moet hebben gevormd van de Oudegyptische economie wordt de ambacht niet afgebeeld in Ouderijks tombes. Wel wordt het verbouwen van vlas (de grondstof voor linnen) weergegeven en de betaling in sieraden aan de vrouwelijke weefsters die hun balen stof komen afleveren. Pas vanaf de Eerste Tussenperiode en tijdens het Middenrijk komen weefscènes in zwang.

Weefscène in het graf van Khnumhotep (bron)

Op een facsimile (kopie) van een schildering in het graf van Khnumhotep in Beni Hasan is een groep weefsters afgebeeld. De vrouw rechts is aan het spinnen met twee spintollen tegelijk. De zittende vrouw links van haar is draad aan het draaien. De vrouwen uiterst links bedienen een weefgetouw, terwijl een goedgevulde opzichter toekijkt.

Naast de tentoonstelling over Textiel in Egypte kun je Romeinse vondsten en een restant van de eerdere glastentoonstelling bekijken. Het tentoonstellingsboek is gratis online te lezen.

Egyptisch glas

Nieuws uit Grieks-Romeins Egypte

Nieuws uit Grieks-Romeins Egypte

Langs de weg die de tempels van Karnak en Luxor verbindt zijn archeologische resten uit de Late en Grieks-Romeinse Periode aangetroffen, waaronder een grote mudbrick muur en pottenbakkersovens. Een andere zandstenen muur moet het gebied hebben beschermd tegen wisselende waterniveaus tijdens de jaarlijkse Nijloverstroming.

Bron: Egypt Today

Alexandrië museum

Het Grieks-Romeinse museum in Alexandrië gaat naar verluid eind 2020 weer open. Het museum zal plaats bieden aan 50.000 nieuwe artefacten. De oude chronologische weergave van de objecten zal worden losgelaten ten behoeve van een nieuwe, thematische opstelling, met o.a. aandacht voor politieke en economische invalshoeken op de collectie.

Oorspronkelijke bericht

Oude schepen

Onderzoek naar de Mediterraanse havenstad Thonis-Heracleion werpt nieuw licht op het recyclen en offeren van schepen tijdens de Late Periode en het begin van de Ptolemaïsche Periode. In de haven zijn schepen aangetroffen die zijn verlaten, hergebruikt in infrastructuur of zelfs geofferd aan de goden.

De haven van Thonis-Heracleion was belangrijk vanaf de Late Periode, tot de stad werd verwoest door een natuurramp aan het einde van de 2e eeuw n.Chr. De ruïnes verdwenen langzaam in zee, tot onderwaterarcheoloog Franck Goddio de resten in de jaren 1990 opgroef.

In de haven zijn 70 antieke schepen aangetroffen. Een deel hiervan is vergaan in dezelfde ramp die de tempel deed instorten. Andere zijn echter verlaten of hergebruikt. Rond een van de schepen zijn stenen offerplaten met dierenbotten gevonden, en simpula, een soort soeplepels die geassocieerd worden met de festiviteiten rond de wederopstanding van de god Osiris tijdens de Egyptische maand Khoiak. Het zou hier kunnen gaan om een rituele bark waarop het godenbeeld werd vervoerd tijdens rituele feesten.

Oorspronkelijke bericht

Reconstructie van de haven van Thonis-Heracleion (© Franck Goddio)

Virtuele Romeinen

Zin in meer Romeinen? In de game Assassin’s Creed Origins kun je het eindeloze Egyptische landschap en de stad Alexandrië verkennen ten tijde van Cleopatra. In de educatieve Discovery Tour loop je hierbij bovendien geen kans om dood te gaan maar kun je rustig rondkijken (rijden/vliegen/varen) of de vuurtoren beklimmen. De Discovery Tour voor PC is nu maar 10 euro op Steam.

Of speel Romeinen Quest van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en kruip in de huid van een handelaar, rijke dame, soldaat of priesteres. Download de app voor Android | iPhone

De vuurtoren van Alexandrië in Assassin’s Creed Origins (© Ubisoft)

Activiteiten in de zomer

Activiteiten in de zomer

Op de website van het RMO zijn diverse pop-up tentoonstellingen te bewonderen, onder andere over het Oudegyptische dodenboek en seks, drugs en rock-‘n-roll in het oude Egypte. Ook is het museum weer te bezoeken zonder reservering. Geniet in alle rust van de tentoonstellingen Romeinen langs de Rijn en Textiel uit Egypte.

Anoebis ontfermt zich over de dode

Blijf je liever thuis? Bekijk een museum of lezing vanuit je luie stoel. Bekijk het masker van Toetanchamon in Cairo of het Egyptisch Museum in Bonn. Het Egypt Centre in Swansea heeft een een hele rits online lezingen beschikbaar gemaakt. Of lees online exemplaren van Egyptian Archaeology, het magazine van de Egypt Exploration Society.

Zin in meer avontuur? Bezoek de tempel van Amada in Nubië, de tombe van Djehutihotep in Deir el-Bersha of de mastaba van Ti in Saqqara.

Voor (klein)kinderen of het kind in jezelf is er een kleur- en activiteitenboek te downloaden.

En last but not least: ik ben bezig een online hiërogliefencursus te ontwerpen! De eerste lessen en opdrachten staan al online.

In de mastaba van Ti