Egyptologie.nu

Egyptologie voor iedereen

Opnieuw raak in Saqqara

In een serie ontdekkingen die zijn weerga niet kent in de necropool van Saqqara zijn wederom nieuwe graven gevonden. Een verzameling van 100(!) intacte beschilderde kisten uit de 26e dynastie lagen verborgen in een 12 meter diepe grafschacht. Ook zijn zeker 40 houten beelden van de plaatselijke god Ptah Sokar aangetroffen, en vergulden mummiemaskers.

Tijdens een live event onderging een van de mummies ter plaatse een CT-scan. Dit onderzoek wees uit dat het om een 1,75 m lange man ging die in de veertig was toen hij overleed. De man had geen aanwijsbare ziektes, wat wijst op een gemiddelde levensverwachting van rond de 40 voor welgestelde Egyptenaren uit die tijd.

Een van de mummies werd ter plekke gescand (bron: Luxor Times)

Saqqara was een belangrijke begraafplaats van het Oude Rijk tot aan de Romeinse priode, voor zowel koningen, hoge ambtenaren als gewone mensen. De archeologische site is vooral bekend vanwege de trappenpiramide van Djoser.

De 26e dynastie wordt gezien als de laatste ‘inheems’ Egyptische dynastie, voor de Perzische overheersing begon in 525 v.Chr.

Een houten beeld van de god Ptah Sokar wordt geconserveerd (bron: Al Ahram)

Dit is de laatste in een serie ontdekkingen gedaan door de Egyptische archeologische missie in Saqqara. In 2018 stuitte het team op de Ouderijks mastaba van Wahtye, waarover een Netflix documentaire is gemaakt. In oktober van dit jaar werden ook al 59 beschilderde kisten en mummies uit de 26e dynastie gevonden.

De nieuw gevonden kisten zullen verdeeld worden over het Egyptische Museum aan het Tahrirplein, het nieuwe Grand Egyptian Museum in Giza en het Nationale Museum voor de Egyptische Beschaving.

Ook over de nieuwe ontdekking zal tevens een documentaire worden gemaakt.

Nieuws uit Egypte

Esna | 55 km ten zuiden van Luxor wordt de tempel van Esna gerestaureerd. In 2018 begon een Egyptisch-Duits team al aan het project, maar dit moest door corona worden uitgesteld. Door de eeuwen heen hebben roet, stof en vuil de inscripties en afbeeldingen op de tempelmuren bedekt. Ook had het bouwwerk te kampen met vogelpoep, wespennesten en zoutkristallen door hoog grondwater. Dit leidde tot aantasting van de kleuren en schilfering van de reliëfs. Het vuil wordt nu zorgvuldig verwijderd zodat de originele kleuren tevoorschijn komen, zoals ook bij de tempel van Dendera is gebeurd. Vooral de astronomische decoratie op het plafond kan zo weer in volle glorie worden getoond.

De huidige tempel van Esna stamt uit de Romeinse periode. Er is door diverse keizers aan gewerkt, van Claudius tot Decius. De tempel is gewijd aan de ramsgod Chnoem. Helaas wordt de tempel vaak overgeslagen op standaard Nijlcruises tussen Luxor en Aswan.

Berichten: Ahram | Phys.org

De schoongemaakte decoratie van de Esna-tempel

Siwa | Het archeologische dorp Shali in de Siwa-oase wordt gerenoveerd door het Ministerie van Toerisme en Oudheden in Egypte. Ook het pas geopende fort van Shali moet bijdragen aan toerisme in het gebied. Het fort werd in de twaalfde eeuw gebouwd van karshif, lokale aarde bestaande uit zout, fijn zand en klei, gemengd met water en gehard in de zon. Klimaatverandering, met name regenval, had het fort aangetast.

Het aantrekken van toerisme in de Siwa-oase past in een groter plan van de Egyptische regering om het gebied te ontwikkelen. Ook een aantal natuurgebieden wordt geschikt gemaakt voor ecotoerisme.

Berichten: Egyptian Streets | Egypt Today

Shali in de Siwa-oase

Saqqara | Het regent mummies in Saqqara. Kort na de laatste grote ontdekking van meer dan 59, grotendeels intacte sarcofagen kondigt het Egyptische Ministerie van Oudheden nieuwe bijzondere vondsten aan. Wat er precies is gevonden en wanneer we hier meer over zullen horen is nog onbekend…

Grote ontdekking in Saqqara

Zoals je misschien hebt gemerkt zijn er in Saqqara een groeiend aantal sarcofagen ontdekt. Eerst spraken de berichten over meer dan 13 kisten, nu zijn het er al 59. Het idee dat er niets meer te ontdekken valt in Egypte is zo in ieder geval weersproken. Maar waar komen al deze sarcofagen vandaan, en wat vertellen ze ons over de gebruiken van de Oude Egyptenaren?

Al op 6 september kwam het bericht dat er meer dan 13 intacte, nog gesloten kisten waren gevonden in Saqqara, ‘de eerste stap naar een enorme ontdekking’ die binnenkort zou worden bekendgemaakt. De kisten kwamen uit een 11 meter diepe schacht, waarin ook drie verzegelde nissen waren aangetrokken. De kisten, die op elkaar gestapeld lagen, zouden 2500 jaar oud zijn en nog wat van hun originele kleur bewaard hebben. Ze waren nog ongeopend sinds hun begrafenis in de schacht.

Een graf met intacte kisten

Een van de kisten toont de hemelgodin Noet aan de binnenkant van het deksel, zich uitstrekkend over de overledene terwijl ze de zon opslokt om deze bij aanvang van de nieuwe dag te baren. Haar lichaam is overdekt met sterren.

Hemelgodin Noet

Onthulling

Op 3 oktober werd bekend gemaakt dat het om 59 intacte kisten zou gaan uit de 26e dynastie. Tijdens een drukbezochte persconferentie werd een van de kisten live geopend door de minister van oudheden, Khaled El-Enany. Hij benadrukte dat de kisten naar het nieuwe Grand Egyptian Museum werden gebracht om te worden tentoongesteld naast de eerder ontdekte Assasif-achette.

De kisten behoren toe aan priesters en hoge ambtenaren uit de 26e dynastie, tussen 664-525 v.Chr. voor de Perzen het Egyptische rijk veroverden. Het was een stabiele periode met een rijke materiële cultuur, die terug te zien is in de graven. De meeste kisten bevatten daadwerkelijk mummies en zijn dus niet leeggeroofd.

Daarnaast werden 28 beeldjes gevonden van Ptah-Sokar, de belangrijkste god van Saqqara, en een bronzen beeldje van de god Nefertoem behorende aan een priester. Ook werden amuletten en shabti’s gevonden, die de overledenen moesten beschermen en vergezellen naar het hiernamaals.

Tijdens de onthulling

Graflandschap

Sinds de vroegste periode van de Egyptische geschiedenis is Saqqara een van de belangrijkste begraafplaatsen van Memphis, dat de hoofdstad was tijdens het Oude Rijk maar ook daarna een belangrijke religieuze en administratieve rol vervulde. Het bekendste monument in Saqqara is de trappenpiramide van Djoser (ca. 2700 v.Chr.), het eerste monumentale grafcomplex dat geheel in steen werd uitgevoerd. Daarna zouden nog diverse koningen er hun piramiden bouwen en in de schaduw daarvan hoge ambtenaren hun zogenaamde mastaba-graven, vaak met een gedecoreerde grafkapel waarin geofferd kon worden.

Ook tijdens het Nieuwe Rijk (ca. 1550-1077 v.Chr.) liet een deel van de elite zich in Saqqara begraven, hoewel de farao’s van die tijd verborgen tombes aanlegden in de Vallei der Koningen bij Luxor. Tijdens de 26e dynastie was Saqqara opnieuw een populaire funeraire bestemming, toen men diepe schachten aanlegde om grafrovers op afstand te houden. In het geval van de priesters en ambtenaren in de pas ontdekte grafschacht is dat ten minste ten dele gelukt…

Bronnen:
Bericht 6 september | 3 oktober

Pagina 1 van 15

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén