Hermopolis

Hermopolis Magna was een grote stad in de oudheid, op de grens tussen Boven- en Beneden-Egypte. Deze hoofdstad van de 15e Boven-Egyptische Hazengouw sinds het Oude Rijk ontwikkelde zich verder tijdens de Grieks-Romeinse periode. De site ligt in de buurt van de moderne stad el-Ashmunein in Midden-Egypte.

Oorspronkelijk heette de stad ‘Chemenu’ (‘achttal’), naar de acht scheppersgoden (‘ogdoade’) die hier vereerd werden. De Griekse naam Hermopolis verwijst naar de cultus van de god Thoth (de Griekse Hermes). De necropool van Hermopolis was Tuna el-Gebel.

Resten van de klassieke stad (NvdB)

Het Grieks-Romeinse Hermopolis was gebouwd volgens het klassieke patroon van twee loodrecht kruisende wegen met zuilenportieken. Eens stond hier een tempel van Thoth, waar twee monumentale bavianenbeelden opgesteld door Amenhotep III nog van getuigen. Ook zijn er resten van poortgebouwen uit het Midden- en Nieuwe Rijk. In de fundering van sommige gebouwen zijn talatat-blokken uit Amarna teruggevonden.

In de vierde eeuw na Christus werd een Koptische basiliek op de resten van een Ptolemeïsche tempel gebouwd.

De bavianen van Hermopolis (NvdB)

« Terug naar Egypte