Meir

De necropool van Meir is een archeologische site 50 km ten noordwesten van Asyut. Hier bevinden zich de graven van de gouverneurs, priesters en nomarchen (provinciehoofden) van de 14e Boven-Egyptische nome tijdens het Oude en Middenrijk. Ze werden hoog in de kliffen begraven, terwijl de graven van de gewone mensen onderaan de heuvels te vinden zijn. De moderne stad el-Qusiya dankt zijn naam waarschijnlijk aan de oude provinciehoofdstad Qis. Hier bevond zich een cultusplaats voor de godin Hathor.

De site is opgegraven en gepubliceerd door Aylward Blackman in de eerste helft van de 20e eeuw. De tombes worden gekenmerkt door een specifieke stijl en een verscheidenheid aan zogenaamde scènes uit het dagelijks leven. Naguib Kanawati heeft de reliëfs en schilderingen recent opnieuw gekopieerd en uitgegeven.

De rotsgraven van Meir

Ouderijks graven

Tombe 1 (A1): Niankhpepy
Hoge ambtenaar onder Pepi I (6e dynastie)

Dit graf bevat vier ruimtes. In de eerste en grootste is Niankhpepy afgebeeld met zijn vrouw terwijl ze offers ontvangen van vee, gevogelte en ander voedsel. De grafeigenaar is aan het speervissen in het moeras en observeert andere econimische activiteiten. Er is een beeld en een schijndeur uitgehakt en het graf bevat diverse schachten voor de familieleden van Niankhpepy.

In het graf van Niankhpepy

Tombe 2 (A2): Pepyankh Henykem
Hoge ambtenaar onder Pepi II (6e dynastie)

De zoon van Niankhpepy, zijn graf grenst aan dat van zijn vader. Het bevat scènes van verschillende ambachten, landbouw en wijnbouw. In de westelijke kamer zijn offerscènes te zien die via een lange gang naar een ruimte met een grafschacht leiden. Pepyankh is afgebeeld in een draagstoel, met een zonnescherm boven zijn hoofd en vergezeld van zijn hond en baviaan. De oostelijke kamer bevat funeraire scènes en een serdab met afbeeldingen van beelden. Veel van de decoratie is niet af, waardoor de kunstige inkttekeningen te zien zijn die later werden uitgehakt en beschilderd.

Pepyankh Henykem

Middenrijks graven

Tombe 3: Ukhhotep, zoon van Senbi

Ook dit kleurrijke graf bevat afbeeldingen van offers, slachtvee en moerasactiviteiten. De jachtscènes zijn levendig afgebeeld. Op de zuidmuur zijn uitgemergelde herders te zien met hun vee, wat mogelijk verwijst naar hongersnood.

Tombe 4: Senbi, zoon van Ukhhotep

Dit graf bevat pilaren waarop de grafeigenaar is afgebeeld als priester met een pantervel en als ambtenaar met zijn kilt, scepter en staf. Het bevat de gebruikelijke offerscènes, en ook uitgemergelde herders met hun opvallend dikke vee. Senbi neemt deel aan de woestijnjacht met pijl en boog, honden verscheuren hun prooi en er lijkt zelf een giraf te zien. Een aapje is barend weergegeven. Sommige delen van het graf zijn onaf: het raster dat gebruikt werd om de inkttekening te schetsen is nog zichtbaar. Daarnaast zijn er zijn scènes van papyrusoogst en bootgevechten.

Tombe 5: Senbi, zoon van Ukhhotep

Het graf van een andere Senbi bevat geen afbeeldingen, maar een poort van imitatie graniet met blauwe hiërogliefen, met de naam en titels van de grafeigenaar, en een beschilderde schijndeur.

Tombe 6 (B4): Ukhhotep, zoon van Ukhhotep

Deze tombe is beschadigd maar resten van het originele kleurenpalet zijn nog te zien. De centrale beeldnis is voorzien van een ingewikkeld ‘paleisfaçade’-motief. Het graf bevat scènes van moerasacitiveiten en landbouw. Ook is de familie van Ukhhotep afgebeeld. Achterin de kapel is een ruimte met offerlijsten en een schijndeur, geflankeerd door beeltenissen van de grafeigenaar.

Foto’s: © Nicky van de Beek

« Terug naar Egypte