Egyptologie voor iedereen

Categorie: Musea Pagina 1 van 3

Museum nieuws

In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is vanaf 10 oktober een kleine tentoonstelling te zien getiteld Verbeelding van Egypte. Met boeken, prenten en archiefstukken wordt getoond hoe Europeanen en Nederlanders zich een beeld vormden van Egypte sinds de zeventiende eeuw. Zo bezochten schilders als Willem de Famars Testas het land tijdens de negentiende eeuw en kleurden zo onwillekeurig ons ‘Westerse’ perspectief.

Voor kinderen is er Op zoek naar Toetanchamon, een spannende zoektocht naar de gouden mummiekist door middel van opdrachten.

Plaat uit het werk van Ippolito Rosellini

Het Allard Pierson is vernieuwd en heropent zijn deuren. De langlopende tentoonstelling Van Nijl tot Amstel behandelt 10.000 jaar cultuurgeschiedenis. Het vertelt het verhaal van ons verleden van prehistorische jagers in het Nabije Oosten tot het Amsterdam van de 21e eeuw. Met aandacht voor Grieken, Egypte, Etrusken en de opkomst van Amsterdam als wereldstad tijdens de VOC-periode.

De tentoonstelling Bes, kleine god in het oude Egypte die in het Allard Pierson te zien was verhuist door naar het August Kestner museum in Hannover.

Bes in Hannover

De Eton Myers collectie in Birmingham presenteert de online tentoonstelling Ancient Beings. Aan de hand van vier thema’s (goden, planten, mensen en dieren) worden stukken uit de collectie toegelicht.

In het Nationale Museum in Praag is een tentoonstelling te zien getiteld Kings of the Sun over de archeologische ontdekkingen gedaan door Tsjechische Egyptologen. Het behandelt de 5e dynastie toen farao’s piramides en zonnetempels bouwen in Abusir, bij Saqqara. In de schaduw van deze monumenten bouwden ambtenaren aan hun eigen woningen voor de eeuwigheid.

Ondertussen wordt in het Grand Egyptian Museum in Giza hard gewerkt om alle objecten uit het graf van Toetanchamon te conserveren. Ongeveer 5200 artefacten werden bijna een eeuw geleden ontdekt in Toetanchamon’s tombe in de Vallei der Koningen. Sommige van de objecten waren te kwetsbaar om in het Egyptische Museum aan het Tahrirplein te worden tentoongesteld. Dankzij de inspanningen van de conservatoren van het GEM zullen ze voor het eerst te zien zijn wanneer het museum haar deuren opent.

Conservator van het Grand Egyptian Museum

Textiel, Romeinen en glas

Vorige week ben ik voor het eerst weer naar Leiden en het RMO geweest. Het was rustig ondanks dat de El Cid bezig was (de intreeweek voor nieuwe studenten). Het museum zelf is gelukkig ruim opgezet, met een gehele rondgang aan tentoonstellingsruimte zodat je altijd meer ziet dan waar je misschien voor gekomen bent.

In de tentoonstelling Textiel uit Egypte kun je zowel Koptische weefsels vinden als moderne textielkunst. De mix is erg leuk gedaan. Er is in de archeologie van oudsher opvallend weinig aandacht voor een zo belangrijk gebruiksvoorwerp. Wel sieraden en zwaarden, maar weinig textiel. Terwijl het toch een van de dingen is die ons tot mens maakt, waar je je identiteit of religie mee uitdrukt en waar je aan gehecht raakt.

Happy Socks uit het oude Egypte

De oude Egyptenaren gebruikten kilometers linnen, niet in de laatste plaats om hun doden in te begraven. Als archeoloog in Egypte waad je soms door een brij van menselijk botmateriaal, mummiewindsels en organisch stof zonder daar al te veel bij stil te staan. Hier en daar vind je een prachtig stukje versierde Koptische stof.

Moderne dierenmummies (geen dieren zijn gewond tijdens het maken van dit kunstwerk)

Hoewel weven een belangrijk onderdeel moet hebben gevormd van de Oudegyptische economie wordt de ambacht niet afgebeeld in Ouderijks tombes. Wel wordt het verbouwen van vlas (de grondstof voor linnen) weergegeven en de betaling in sieraden aan de vrouwelijke weefsters die hun balen stof komen afleveren. Pas vanaf de Eerste Tussenperiode en tijdens het Middenrijk komen weefscènes in zwang.

Weefscène in het graf van Khnumhotep (bron)

Op een facsimile (kopie) van een schildering in het graf van Khnumhotep in Beni Hasan is een groep weefsters afgebeeld. De vrouw rechts is aan het spinnen met twee spintollen tegelijk. De zittende vrouw links van haar is draad aan het draaien. De vrouwen uiterst links bedienen een weefgetouw, terwijl een goedgevulde opzichter toekijkt.

Naast de tentoonstelling over Textiel in Egypte kun je Romeinse vondsten en een restant van de eerdere glastentoonstelling bekijken. Het tentoonstellingsboek is gratis online te lezen.

Egyptisch glas

Activiteiten in de zomer

Op de website van het RMO zijn diverse pop-up tentoonstellingen te bewonderen, onder andere over het Oudegyptische dodenboek en seks, drugs en rock-‘n-roll in het oude Egypte. Ook is het museum weer te bezoeken zonder reservering. Geniet in alle rust van de tentoonstellingen Romeinen langs de Rijn en Textiel uit Egypte.

Anoebis ontfermt zich over de dode

Blijf je liever thuis? Bekijk een museum of lezing vanuit je luie stoel. Bekijk het masker van Toetanchamon in Cairo of het Egyptisch Museum in Bonn. Het Egypt Centre in Swansea heeft een een hele rits online lezingen beschikbaar gemaakt. Of lees online exemplaren van Egyptian Archaeology, het magazine van de Egypt Exploration Society.

Zin in meer avontuur? Bezoek de tempel van Amada in Nubië, de tombe van Djehutihotep in Deir el-Bersha of de mastaba van Ti in Saqqara.

Voor (klein)kinderen of het kind in jezelf is er een kleur- en activiteitenboek te downloaden.

En last but not least: ik ben bezig een online hiërogliefencursus te ontwerpen! De eerste lessen en opdrachten staan al online.

In de mastaba van Ti

Pagina 1 van 3

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén