Archief van
Tag: Egypte

Mummies ontdekt in Midden-Egypte

Mummies ontdekt in Midden-Egypte

Van het Ministerie van Oudheden in Egypte

Archeologen van de Universiteit in Cairo hebben catacomben gevonden met ten minste 17 mummies bij Tuna el-Gebel, in de provincie Minya. De mummies dateren uit de Late Periode (664-332 v.Chr.) en zijn goed bewaard gebleven.

Enkele grafschachten leidden naar ondergrondse gangen waarin de ‘cachette’ met mummies zich bevond. Een cachette is een ongemarkeerd graf waarin meerdere mummies zijn begraven om ze te beschermen tegen roof. Ook werden kalkstenen en aardewerken sarcofagen gevonden en kisten voor het begraven van bavianen. Twee papyri met Demotisch schrift en gouden decoratie zijn ontdekt.

De ontdekking is uniek voor Midden-Egypte, waar niet eerder zo veel mummies bij elkaar zijn gevonden.

Foto’s: Egypt Today

Bronnen:
Cachette of 17 mummies unearthed in Egypt’s El-Minya
Ministry announces 18 mummies discovered in central Egypt

Grafgiften ontdekt in een tombe in Luxor

Grafgiften ontdekt in een tombe in Luxor

Van het Ministerie van Oudheden in Egypte

Een team van Egyptische archeologen heeft in Luxor rijke grafgiften ontdekt in een Nieuwerijks tombe. Het graf behoort toe aan de edelman Userhat en bevindt zich in de begraafplaats Dra Abu el-Naga. Een goed bewaard gebleven houten kist, gedecoreerd met bonte scènes, is gevonden in de negen meter diepe schacht. Twee kamers onderaan de schacht bevatten een collectie ushabti’s, houten dodenmasters en een deel van een sarcofaagdeksel.

In een andere kamer is een verzameling sarcofagen ontdekt uit de 21e dynastie met mummies gewikkeld in linnen. Een collectie ushabti’s van faience, aardewerk en hout zijn gevonden, evenals aardewerken potten.

De locatie van het graf (nummer -157-) was al langer bekend, maar de tombe had nog niet al zijn schatten prijsgegeven. Het graf van Userhat uit de 18e dynastie is hergebruikt voor een latere begraving, iets wat vaak voorkwam in het Oude Egypte.

Ushabti’s

Houten dodenmaskers

Deel van een cartonnage

Bron en foto’s:
Exclusive footage: Amazing new finds by an Egyptian team in Luxor

Koningsbeelden ontdekt in Heliopolis

Koningsbeelden ontdekt in Heliopolis

Van het Ministerie van Oudheden in Egypte

UPDATE: Het grote beeld behoort waarschijnlijk aan Psammetichus I! Lees het hier

In een voorstad van Cairo zijn twee grote koningsbeelden ontdekt door een Egyptisch-Duits team van archeologen. Het gaat om een kalkstenen beeld van Seti II en een kwartsieten beeld van vermoedelijk Ramses II. Op het tweede beeld zijn helaas geen inscripties gevonden. Het moet oorspronkelijk 8 meter hoog zijn geweest en lag ondergedompeld in grondwater. De beeldfragmenten zijn uit de modder getild met behulp van een graafmachine. Het beeld van Ramses II zal naar het Grand Egyptian Museum worden verplaatst, waar het tentoongesteld wordt vanaf 2018.

Sindsdien is er kritiek geuit op de manier waarop de beelden zijn opgegraven. Egyptoloog Zahi Hawass legt uit dat het om een problematische site gaat die te kampen heeft met moderne bebouwing en hoog grondwater. Ook geeft hij aan dat de werkmannen getraind zijn en jarenlange ervaring hebben. De Duitse archeoloog Dietrich Raue zegt bovendien dat er geen krasje gemaakt is tijdens het uit de grond halen van de beelden, maar dat de schade die te zien is al ontstaan is tijdens de Koptische periode.

Het beeld van Seti II

Het beeld van mogelijk Ramses II

Bronnen en foto’s:
Ramesses II colossus discovered in old Heliopolis
Zahi Hawass fires back at criticism of colossus’ salvation