• Archeologie,  Nieuws

  Opnieuw raak in Saqqara

  In een serie ontdekkingen die zijn weerga niet kent in de necropool van Saqqara zijn wederom nieuwe graven gevonden. Een verzameling van 100(!) intacte beschilderde kisten uit de 26e dynastie lagen verborgen in een 12 meter diepe grafschacht. Ook zijn zeker 40 houten beelden van de plaatselijke god Ptah Sokar aangetroffen, en vergulden mummiemaskers.

  Tijdens een live event onderging een van de mummies ter plaatse een CT-scan. Dit onderzoek wees uit dat het om een 1,75 m lange man ging die in de veertig was toen hij overleed. De man had geen aanwijsbare ziektes, wat wijst op een gemiddelde levensverwachting van rond de 40 voor welgestelde Egyptenaren uit die tijd.

  Een van de mummies werd ter plekke gescand (bron: Luxor Times)

  Saqqara was een belangrijke begraafplaats van het Oude Rijk tot aan de Romeinse priode, voor zowel koningen, hoge ambtenaren als gewone mensen. De archeologische site is vooral bekend vanwege de trappenpiramide van Djoser.

  De 26e dynastie wordt gezien als de laatste ‘inheems’ Egyptische dynastie, voor de Perzische overheersing begon in 525 v.Chr.

  Een houten beeld van de god Ptah Sokar wordt geconserveerd (bron: Al Ahram)

  Dit is de laatste in een serie ontdekkingen gedaan door de Egyptische archeologische missie in Saqqara. In 2018 stuitte het team op de Ouderijks mastaba van Wahtye, waarover een Netflix documentaire is gemaakt. In oktober van dit jaar werden ook al 59 beschilderde kisten en mummies uit de 26e dynastie gevonden.

  De nieuw gevonden kisten zullen verdeeld worden over het Egyptische Museum aan het Tahrirplein, het nieuwe Grand Egyptian Museum in Giza en het Nationale Museum voor de Egyptische Beschaving.

  Ook over de nieuwe ontdekking zal tevens een documentaire worden gemaakt.

 • Archeologie,  Nieuws

  Mummies ontdekt in Midden-Egypte

  Van het Ministerie van Oudheden in Egypte

  Archeologen van de Universiteit in Cairo hebben catacomben gevonden met ten minste 17 mummies bij Tuna el-Gebel, in de provincie Minya. De mummies dateren uit de Late Periode (664-332 v.Chr.) en zijn goed bewaard gebleven.

  Enkele grafschachten leidden naar ondergrondse gangen waarin de ‘cachette’ met mummies zich bevond. Een cachette is een ongemarkeerd graf waarin meerdere mummies zijn begraven om ze te beschermen tegen roof. Ook werden kalkstenen en aardewerken sarcofagen gevonden en kisten voor het begraven van bavianen. Twee papyri met Demotisch schrift en gouden decoratie zijn ontdekt.

  De ontdekking is uniek voor Midden-Egypte, waar niet eerder zo veel mummies bij elkaar zijn gevonden.

  Foto’s: Egypt Today

  Bronnen:
  Cachette of 17 mummies unearthed in Egypt’s El-Minya
  Ministry announces 18 mummies discovered in central Egypt