Egyptologie voor iedereen

Categorie: Nieuws Pagina 2 van 14

Archeologisch nieuws

Delta

Op de site van Tell Kom Aziza bij El-Beheira in de Nijldelta zijn resten gevonden van een pottenbakkerij uit de Grieks-Romeinse periode. Er zijn draaischijven en gereedschappen aangetroffen waarmee de potten werden gevormd, en gebieden voor het kneden en drogen van de klei. De ovens waarin de potten werden gebakken zijn van baksteen gemaakt en omringd met kleisteen.

Daarnaast zijn er huizen, begravingen en vaatwerk aangetroffen uit de Predynastische Periode, wat erop wijst dat de site al tijdens die vroege periode in de Egyptische geschiedenis bewoond werd.

Predynastische nederzetting en vaatwerk

Sudan

Archeologen hebben in Oud Dongola in Sudan resten gevonden van een Nubische kerk. Mogelijk heeft hier de aartsbisschop van het Nubische rijk Makuria geresideerd. Het Poolse team heeft remote sensing-technieken gebruikt om het gebouw op te sporen. Twee beschilderde muren van de apsis zijn opgegraven, evenals de koepel van een graftombe. De kerk was ooit 26 meter breed en mogelijk drie verdiepingen hoog. De opgravers denken dat de tombe bedoeld was voor een aartsbisschop.

Dongola was een Christelijk centrum van de 6e tot de 14e eeuw na Chr. De Poolse archeologen doen er al opgravingen sinds 1964, en konden sinds 2018 grote stappen maken door een Europese beurs. Ze doen onderzoek naar het vroege Christendom in Dongola en naar gemeenschappen in pre-koloniaal Afrika.

De opgraving in Oud Dongola

Luxor

Het Spaanse Proyecto Djehuty, dat de tombes van Djehuty en Hery (TT 11–12) opgraaft in Dra Abu el-Naga, viert dit jaar zijn 20e jubileum. Veel prachtige foto’s komen te voorschijn op hun facebook-pagina en website. Hun opgravingsseizoen zit er voor dit jaar op, maar er zijn prachtige vondsten gedaan. Zie bijvoorbeeld dit intrigerende ostracon, waarvan het linker fragment al in 2018 werd gevonden, dat scènes van houtbewerking toont. In het tweede register is te zien hoe een houten been wordt gebeiteld, en in het derde worden ‘boormachines’ gebruikt.

Het ostracon gevonden door Proyecto Djehuty

Ook het Middle Kingdom Theban Project is weer aan het werk in Egypte. Zij documenteren, bestuderen en publiceren de tombes uit de 11e en 12e dynastie in het gebied van Deir el-Bahari en de Asasif.

Het projectdagboek geeft een leuke inkijk in het veldwerk:

“Na het verbreken van de zegels is het eerst zaak het materiaal te organiseren en een tent op te zetten tegen de felle zon. Een timmerman heeft de houten vloer verlengd in de tombe van Ipi, zodat de fotograaf er een fotostudio kon opzetten. In deze tombe (TT 315) is een balsemingsdepot aangetroffen dat gedocumenteerd moet worden. Dat bevat veel textiel, natronzakjes en windsels. Enkele van de 56 gevonden potten uit deze cachette bevatten vage opschriften in inkt, die met infraroodfotografie kunnen worden gelezen. Daarnaast gebruikt de fotografe een macrolens om de kleine vondsten vast te leggen. Ook wordt een geografische survey gepland van het gebied met een nieuw GPS-apparaat.”

Volg het MKTP-project op facebook

Het uitzoeken van mummiewindsels

Het in kaart brengen van het gebied

Bronnen: See News | Luxor Times | Art Newspaper

Nieuws uit Egypte

Zonneboot

De zonneboot van Cheops, die nu in een klein museum op het Giza-plateau staat opgesteld, zal deze maand worden overgebracht naar het Grand Egyptian Museum. De boot, die in 1954 werd gevonden in een put ten zuiden van de piramide, bestond uit een bouwpakket van 1224 stukken acacia- en cederhout. Na restauratie bleek het om een 43 meter lange roeiboot te gaan met een dichte kajuit. Alle onderdelen zaten oorspronkelijk met touw aan elkaar gesjord.

Het wordt een zonneboot genoemd omdat de zonnegod Ra volgens de Egyptische mythologie in zo’n kajuitboot langs de hemel voer. Mogelijk is de boot gebruikt tijdens de begrafenis van koning Cheops om de sarcofaag naar zijn laatste rustplaats te verschepen.

De zonneboot van Cheops

Sfinxenlaan

Voor het einde van het jaar zal de 2,7 km lange sfinxenlaan in Luxor geopend worden voor publiek. Deze sfinxenlaan markeert de weg tussen de tempels van Karnak en Luxor. Net als bij het verplaatsen van de koninklijke mummies naar het nieuwe National Museum of Egyptian Civilization, zal ook hier weer een parade gehouden worden. Het lijkt of Egypte de smaak te pakken heeft!

Naast de sfinxenlaan zal ook het Grieks-Romeinse museum in Alexandrië heropend worden. Het wachten is nog steeds op de opening van het ambitieuze Grand Egyptian Museum in Giza.

Een deel van de sfinxenlaan

Ganzen

De zogenaamde Meidum-ganzen vormen een artistiek hoogtepunt uit de 4600 jaar oude mastaba van Nefermaat en Itet. Het beschilderde pleisterwerk maakte deel uit van de grafdecoratie en bevindt zich nu in het Egyptisch Museum in Cairo. Het toont verschillende ganzensoorten in wat oorspronkelijk mogelijk een vogelvangstscène was.

Recent beweerde paleontoloog Anthony Romilio dat de afgebeelde roodhalsgans andere karakteristieken weergeeft dan de moderne variant van deze vogel. Hij denkt daarom dat het een uitgestorven soort betreft. Persoonlijk denk ik echter dat het hier om artistieke en niet om biologische variatie gaat.

De afwijkende kenmerken van de roodhalsgans

Koninklijke stèle

Een nietsvermoedende boer stuitte bij het omploegen van zijn akker op een 2500 jaar oude koninklijke stèle. De stèle is gemaakt van zandsteen en noemt koning Wahibre van de 26e dynastie. Het is een zogenaamde grensstèle die tijdens militaire campagnes werden opgesteld om aan te geven waar de Egyptische invloedssfeer begon. De stèle is meer dan 2 meter hoog, in zeer goede staat en inmiddels overgebracht naar het Ismailia Museum.

Bronnen: Egypt Forward | Foto zonneboot | Daily News Egypt | Foto sfinxenlaan | Bird Life | Luxor Times

Rotsgraven in Midden-Egypte

Egyptische archeologen hebben 250 rotsgraven ontdekt in El-Hamdiya, in de buurt van Sohag. De necropool beslaat een groot deel van de Egyptische geschiedenis, van de 6e dynastie tot de Ptolemeïsche Periode. De graven, die zich op verschillende niveaus in de rotswand bevinden, zijn sterk geërodeerd. Wel zijn er objecten gevonden zoals dagelijks aardewerk, miniatuurpotjes van albast, en resten van grafdecoratie uit het Oude Rijk.

Het gebied huisvest onder andere de tombes van de heersers van de 9e provincie in Boven-Egypte, toen zich hier een belangrijk administratief centrum bevond onder invloedssfeer van Abydos en Akhmim.

Foto’s: Luxor Times

Pagina 2 van 14

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén